Chơi Miễn phí là tín dụng được trao bởi Chương trình Câu lạc bộ Phần thưởng có thể được sử dụng tại bất kỳ trò chơi xèng nào thay cho cược tiền mặt.