Bản vẽ mỗi giờ

1 Người chiến thắng $50.000 Tiền mặt vào Thứ Bảy hàng tuần

Ngoài ra, 60 người chiến thắng khi chơi slot miễn phí $500!

25 điểm = 1 lần tham gia

Bắt đầu kiếm tiền vào ngày 27 tháng 11