Bản vẽ mỗi giờ

Giành được một chiếc Tesla Model 3 lúc 12 giờ trưa và 5 giờ chiều

Đảm bảo có hai người chiến thắng Tesla!

Ngoài ra, 100 người chiến thắng $500 tiền mặt

25 điểm = 1 lần tham gia

Bắt đầu kiếm tiền vào ngày 31 tháng 12