२०,००० वर्ग फिट भन्दा बढी पर्याप्त बैठक ठाउँ, मुख्य कोठा एक ठूलो स्थानको रूपमा उपलब्ध छ वा individual व्यक्तिगत ब्रेकआउट कोठामा विभाजन गर्न सकिन्छ। थप आवश्यकताहरूको लागि, meeting बैठक कोठाहरू मुख्य कोठाको नजिकै अवस्थित छन्।

अब कल गर्नुहोस्
707-588-7071