केवल आरक्षण बुक गरेको व्यक्तिले प्रक्रियाको प्रारम्भिक जाँच गर्न सक्दछ र मान्य फोटो आईडी प्रस्तुत गर्नै पर्छ।