क्यासिनो फ्लोरमा खेल्नको लागि सबै अतिथिहरू २१ बर्ष वा माथि उमेरको हुनुपर्दछ।