घरपालुवा जनावरहरुलाई होटेलमा बस्न अनुमति छैन। अतिथिहरूले सेवा पशुहरू ल्याउन सक्छन् जुन तिनीहरूले एडीए दिशानिर्देशहरूको पालना गर्छन्।