पुरस्कार पोइन्टहरू क्यासिनो खेलहरू खेलेर आर्जित अंकहरू हुन्। पोइन्टहरू विभिन्न क्यासिनो र रिसोर्ट आउटलेटहरूको विभिन्नका लागि रिडिम गर्न सकिन्छ।