यदि तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत प्लेयर कार्ड नम्बर वा प्लेयर कार्ड खाता पिन बिर्सनु भएको छ भने, कृपया पुरस्कार केन्द्रमा सिधा जानुहोस् वा सहायताको लागि (707) .588.7100 कल गर्नुहोस्।