ज्याकपोट संकलन गर्न पाहुनाहरूले मान्य, सरकारले जारी गरेको फोटो आईडी प्रस्तुत गर्नै पर्दछ।