हाम्रो स्पा लोयल्टी कार्यक्रमले विशेष पुरस्कारहरू प्रदान गर्दछ जसमा विशेष छुटहरू र स्पा र सैलून VIP कार्यक्रमहरूमा विशेष निमन्त्रणाहरू समावेश छन्। थप जानकारीको लागि, कृपया स्पा र सैलूनलाई (७०७.५८८.७८३०) मा सम्पर्क गर्नुहोस्।