विजेता भौचरहरू टिकट छुटकारा टर्मिनलमा जुन खेल फ्लोर वरपर बिभिन्न पोइन्टहरूमा वा हाम्रो क्यासियरहरूसँग रहेको ठाउँमा क्यास गर्न सकिन्छ।