बस्टर ब्ल्याकजेक बस्टर ब्ल्याकजेक साइड शर्तले खेलाडीहरूलाई डिलरको हातमा भएको कार्डको संख्याको आधारमा जित्न अनुमति दिन्छ। २०० देखि १ सम्म जित्नुहोस्। एक खेलाडी थप फ्रि बोनसको लागि योग्य हुन सक्छ यदि निम्न सर्तहरू पूरा भए:
  1. खेलाडीसँग ब्ल्याकजेक हुनै पर्छ।
  2. खेलाडीले $5 वा अधिक उनीहरूको बस्टर ब्ल्याकजेक ब्याटेरमा चलाएको छ।
R वा बढी कार्डको साथ डिलरको हात बस्ट हुनुपर्दछ।