कार्यकारी क्यासिनो होस्ट
आर्मि.वाइरा @ gratonresortcasino.com
 
भाषाहरु: तागालोग