क्यासिनो होस्ट
benjamin.gin@gratonresortcasino.com
 
भाषाहरु: क्यान्टोनिज, मन्डारिन चीनियाँ