क्यासिनो होस्ट
jinhua.tan@gratonresortcasino.com
 
भाषाहरु: क्यान्टोनिज, मन्डारिन चीनियाँ