क्यासिनो होस्ट
lina.lin@gratonresortcasino.com
 
भाषाहरु: क्यान्टोनिज, मन्डारिन चीनियाँ, जापानी, टेचे, हक्किएन