क्यासिनो होस्ट
ying.vanags@gratonresortcasino.com
 
भाषाहरु: मन्डारिन चीनियाँ