บริการรถโดยสารโดย Nor Cal Charter

ค่าโดยสาร: $15

โทร 415-518-7383 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิ่ง จันทร์ พุธ พฤหัสบดี เสาร์ อาทิตย์

  • 8:00 น. รับที่ 2500 Somersville Rd. ที่จอดรถใกล้ถนน Antioch
    8:25 น. — รับที่: 460 Atlantic Ave. หน้า Food Co., Pittsburg
    08:55 น. — รับที่: 1001 Sunvalley Shopping Center ใกล้ Sears ที่ป้ายรถเมล์ Concord
    09:25 น. รับที่: ป้ายรถประจำทางที่ Safeway ที่ 774 Admiral Callaghan และ Redwood St., Vallejo
    15:15 น. — ออกเดินทางจาก Graton Resort & Casino