บริการรถโดยสารโดย Storer Coachways

ค่าโดยสาร: $20

Call 1-877-339-3555 for more information or to make a reservation.

วิ่งวันเสาร์

 • 7:00 น. รับที่ลานจอดรถ Storer Coachways ที่ 7th และ L Street, โมเดสโต
  7:30 น. – รับที่ Walmart- 1205 South Main Street, Manteca
  7:55 น. – รับที่ Walmart- 3010 West Grant Line Road, Tracy
  08:25 น. – รับที่ Walmart- 2700 Las Positas, Livermore
  08:45 น. – รับที่ Walmart- 4501 Rosewood Drive, Pleasanton
  15:15 น. – ออกเดินทางจาก Graton Resort & Casino