บริการนี้เป็นบริการแบบมาก่อนได้ก่อนสำหรับขาเข้าและขาออก ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า

Expanded Service!

บริการรถโดยสารโดย Storer Coachways

ค่าโดยสาร: $10

โทร 1-877-339-3555

ต้องใช้ตั๋วไปกลับ

Guests may return at any departure time listed.

สำหรับข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร โปรดคลิกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้: ตารางรถรับส่งของซานฟรานซิสโก

有關乘客乘坐巴士的信息,請單擊此處: 三藩市巴士快線時間表