บริการรถโดยสารโดยเฟิร์สคลาสชาร์เตอร์ส

ค่าโดยสาร: $15

โทร 650-678-1917 หรือ 650-477-4934

ยานพาหนะและเนื้อหาอยู่ในความเสี่ยงของเจ้าของเอง Graton Resort & Casino ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อยานพาหนะหรือเนื้อหา

วิ่งทุกวัน

 • 7:15 น. – รับที่: Burdette Dr. & King Rd., San Jose
  7:30 น. รับที่: Behind 24 Hour Fitness on Rinehart Dr., San Jose
  7:45 น. รับที่: Park & Ride มุม East Tasman Dr. & Alder Dr., Milpitas
  14:45 น. – ออกเดินทางจาก Graton Resort & Casino  

Runs Sundays Only

 • 5:00PM – Departs Graton Resort & Casino (Will Service All Stops)

วิ่งทุกวัน

 • 12:15 น. – รับที่: Burdette Dr. & King Rd., San Jose
  12:30 น. รับที่: Behind 24 Hour Fitness on Rinehart Dr., San Jose
  12:45 น. รับที่: Park & Ride มุม East Tasman Dr. & Alder Dr., Milpitas
  19:45 น. – ออกเดินทางจาก Graton Resort & Casino

วิ่งทุกคืน

 • 15:15 น. – รับที่: Burdette Dr. & King Rd., San Jose
  15:30 น. รับที่: Behind 24 Hour Fitness on Rinehart Dr., San Jose
  15:45 น. – รับที่: Park & Ride, มุม East Tasman Dr. & Alder Dr., Milpitas
  21:45 น. – ออกเดินทางจาก Graton Resort & Casino

วิ่งทุกคืน

 • 18:15 น. – รับที่: Burdette Dr. & King Rd., San Jose
  18:30 น. รับที่: Behind 24 Hour Fitness on Rinehart Dr., San Jose
  18:45 น. รับที่: Park & Ride มุม East Tasman Dr. & Alder Dr., Milpitas
  00:45 น. – ออกเดินทางจาก Graton Resort & Casino

วิ่งทุกคืน

 • 21:15 น. – รับที่: Burdette Dr. & King Rd., San Jose
  21:30 น. รับที่: Behind 24 Hour Fitness on Rinehart Dr., San Jose
  21:45 น. รับที่: Park & Ride มุม East Tasman Dr. & Alder Dr., Milpitas
  03:45 น. – ออกเดินทางจาก Graton Resort & Casino