บริการรถโดยสารโดย Nor Cal Charter

ค่าโดยสาร: $15

โทร 415-518-7383 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิ่งวันพุธ เสาร์ อาทิตย์

  • 11:00 น. – รับที่: 13220 San Pablo Ave., San Pablo
    11:15 น. รับที่: 1400 Fitzgerald Dr. หน้า Target, Pinole
    11:40 น. รับที่: ป้ายรถเมล์โดย Safeway ที่ 774 Admiral Callaghan และ Redwood St., Vallejo
    17:30 น. – ออกเดินทางจาก Graton Resort & Casino