พื้นที่จัดประชุมกว้างขวางกว่า 20,000 ตารางฟุต ห้องหลักสามารถใช้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวหรือสามารถแบ่งออกเป็นห้องแยกย่อยได้ 7 ห้อง สำหรับความต้องการเพิ่มเติม ห้องประชุม 3 ห้องตั้งอยู่ติดกับห้องหลัก

โทรเลย
707-588-7071