เฉพาะบุคคลที่จองเท่านั้นที่สามารถดำเนินการเช็คอินครั้งแรกและต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ถูกต้อง