หากคุณต้องการให้ส่งข้อมูลของคุณทางไปรษณีย์ โปรดกรอกแบบฟอร์มคำขอกิจกรรมการเล่นเกมในหน้าคำขอข้อมูลการเล่นเกมของเรา โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ต้องได้รับการรับรองและส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ด้านล่างของแบบฟอร์ม