สำหรับการจองคาบาน่าและข้อมูล โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ (707)588.7100