หากต้องการจอง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการนัดหมาย โปรดโทร (707).588.7830 และหนึ่งในตัวแทนสปาของเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ