บุคคลต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถเข้าร่วมการแสดงสดได้