บุคคลทั่วไปต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถจองห้องพักและเข้าพักในโรงแรมได้