ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักในโรงแรม แขกสามารถนำสัตว์ช่วยเหลือมาด้วยได้ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางของ ADA