หากคุณลืมหมายเลขบัตรผู้เล่นหรือรหัสบัญชีบัตรผู้เล่น โปรดไปที่ศูนย์รางวัลโดยตรงหรือโทร (707).588.7100 เพื่อขอความช่วยเหลือ