บุคคลธรรมดาต้องมีและแสดงบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้เพื่อเข้าร่วมการแสดงทั้งหมด