หากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำชี้แจงการแพ้/ชนะของคุณ หรือหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดไปที่ศูนย์รางวัลโดยตรงหรือโทร (707).588.7100 เพื่อขอความช่วยเหลือ