คาสิโนโฮสต์
man.tam@gratonresortcasino.com
 
ภาษา: กวางตุ้ง จีนกลาง