คาสิโนโฮสต์
cesar.esquieres@gratonresortcasino.com
 
ภาษา: ภาษาตากาล็อก