คาสิโนโฮสต์
jay.trieu@gratonresortcasino.com
 
ภาษา: กวางตุ้ง จีนกลาง