คาสิโนโฮสต์
lina.lin@gratonresortcasino.com
 
ภาษา: กวางตุ้ง จีนกลาง ญี่ปุ่น แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน