คาสิโนโฮสต์
Soonghwa.shin@gratonresortcasino.com
 
ภาษา: เกาหลี