คาสิโนโฮสต์
neil.pacheco@gratonresortcasino.com
 
ภาษา: สเปน