คาสิโนโฮสต์
sophia.huang@gratonresortcasino.com
 
ภาษา: กวางตุ้ง จีนกลาง