คาสิโนโฮสต์
tony.nguyen@gratonresortcasino.com
 
ภาษา: ภาษาเวียดนาม