คาสิโนโฮสต์
zarina.decastro@gratonresortcasino.com
 
ภาษา: ภาษาตากาล็อก