Ang serbisyo sa bus na ibinigay ng Nor Cal Charter.

Pamasahe: $15

Tumawag sa 415-518-7383 para sa karagdagang impormasyon.

Tumatakbo Lunes, Miyerkules, Huwebes, Sabado at Linggo

  • 8:00 AM - Kunin sa: 2500 Somersville Rd. parking lot malapit sa kalye, Antioch
    8:25 AM - Kunin sa: 460 Atlantic Ave. sa harap ng Food Co., Pittsburg
    8:55 AM - Pumili ng: 1001 Sunvalley Shopping Center malapit sa Sears sa hintuan ng bus, Concord
    9:25 AM - Sumakay sa: Huminto ang bus sa Safeway sa 774 Admiral Callaghan at Redwood St., Vallejo
    3:15 PM - Umalis sa Graton Resort & Casino