Isang Perpektong Express

Tumawag sa 650-863-4198 o 650-745-8036.

Pamasahe: $13

Ang mga upuan ay magagamit sa unang dumating na batayan sa una. Mangyaring huwag iwanan ang mga personal na item sa mga bus.

Tumatakbo Araw-araw

 • 8:00 AM - Pumili sa: Kearny St. sa krus ng Sacramento St.
  1:00 PM - Umalis sa Graton Resort & Casino

Tumatakbo Araw-araw

 • 10:30 AM - Pumili sa: Kearny St. sa krus ng Sacramento St.
  3:30 PM - Umalis sa Graton Resort & Casino

Tumatakbo Araw-araw

 • 12:00 PM - Pumili ng: 16th St. & Mission St.
  12:30 PM - Pumili sa: Kearny St. sa krus ng Sacramento St.
  5:45 PM - Umalis sa Graton Resort & Casino

Tumatakbo Araw-araw

 • 4:45 PM - Pumili sa: Kearny St. sa krus ng Sacramento St.
  10:15 PM - Umalis sa Graton Resort & Casino

Tumatakbo Araw-araw

 • 8:30 PM - Kunin sa: 16th St. & Mission St.
  9:00 PM - Pumili sa: Kearny St. sa krus ng Sacramento St.
  4:00 AM - Umalis sa Graton Resort & Casino