Ang serbisyo sa bus na ibinigay ng Storer Coachways.

Pamasahe: $20

Call 1-877-339-3555 for more information or to make a reservation.

Tumatakbo tuwing Sabado

 • 7:00 AM - Pumili sa parking lot ng Storer Coachways sa 7ika at L Street, Modesto
  7:30 AM - Pumili sa Walmart- 1205 South Main Street, Manteca
  7:55 AM - Pumili sa Walmart- 3010 West Grant Line Road, Tracy
  8:25 AM - Pumili sa Walmart- 2700 Las Positas, Livermore
  8:45 AM - Sumakay sa Walmart- 4501 Rosewood Drive, Pleasanton
  3:15 PM - Umalis sa Graton Resort & Casino