Ang serbisyong ito ay unang ihahatid para sa mga darating at pag-alis. Hindi kinakailangan ng mga pagpapareserba.

Expanded Service!

Ang serbisyo sa bus na ibinigay ng Storer Coachways.

Fare: $10 (exact change only, cash)

Tumawag sa 1-877-339-3555

Kinakailangan ang Mga Bumalik na Tiket.

Guests may return at any departure time listed.

Para sa impormasyon sa paglalakbay ng pasahero, mangyaring mag-click sa isa sa mga sumusunod: Iskedyul ng Shuttle ng San Francisco

有關 乘客 乘坐 巴士 的 信息 , 請 單擊 此處: 三藩市 巴士 快 線 時間表