Ang serbisyo sa bus na ibinigay ng Nor Cal Charter.

Pamasahe: $15

Tumawag sa 415-518-7383 para sa karagdagang impormasyon.

Tumatakbo Miyerkules, Sabado, at Linggo

  • 11:00 AM - Kunin sa: 13220 San Pablo Ave., San Pablo
    11:15 AM - Pumili ng: 1400 Fitzgerald Dr. sa harap ng Target, Pinole
    11:40 - Sumakay sa: Humihinto ang bus sa Safeway sa 774 Admiral Callaghan at Redwood St., Vallejo
    5:30 PM - Umalis sa Graton Resort & Casino