Ang mga palabas ay inaalok parehong nakaupo o nakatayo depende sa uri ng palabas.