Kung kinakailangan mong maipadala ang iyong impormasyon, mangyaring kumpletuhin ang Form ng Kahilingan sa Aktibidad sa Gaming sa aming Pahina ng Mga Kahilingan sa Impormasyon sa Gaming. Mangyaring tandaan, ang form na ito ay dapat na notarize at ipadala sa koreo sa address sa ilalim ng form.